E-Mail: info@lapsh-zh.ch Bildungsdirektion Kanton Zürich-Volksschulamt Plani mësimor kornizë Informatë për prindër Fletëparaqitje për regjistrim në shkollën shqipe MINISTRIA E ARSIMIT SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË SË KOSOVËS Kurrikula e shkollës shqipe të mësimit plotësues në Diasporë


Elfete Hasi Mësuese & Anëtare e kryesisë	 E-Mail: elfethasi@hotmail.com Lulzim Hasi  Administratë e financa 			 E-Mail: lulzim.hasi@hispeed.ch Nexhat Maloku Mësues & Koordinator E-Mail: nmaloku@smile.ch Aferdita Veliu Mësuese & Sekretare E-Mail: afro.vesa@gmx.net Remzije Shabani Mësuese   E-Mail: rema.kr.shabani@gmail.com Sabahate Krasniqi Mësuese  E-Mail: sabahatkrasniqi@gmail.com Naser Ulaj Mësues & Kryetar E-Mail: nulaj@hispeed.ch Tel.: (+41) 076 566 63 48 Gëzim Kasumaj - Anëtar i kryesisë Përfaqësues i prindërve E-Mail: g.kasumaj@gebasedi.ch Hajrush Gashi - Anëtar i kryesisë Përfaqësues i prindërve  E-Mail: info@zuriseegarten.ch Fation Bajrami - Anëtar i kryesisë Përfaqësues i prindërve E-Mail: fationbajrami@hotmail.com Dafina Haziraj Mësuese  E-Mail: limi_zh@hotmail.com Mirandë Balaj Mësuese  E-Mail: mirandebalaj@gmail.com