Bildungsdirektion Kanton Zürich-Volksschulamt Plani mësimor kornizë Informatë për prindër Fletëparaqitje për regjistrim MINISTRIA E ARSIMIT SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË SË KOSOVËS Kurrikula e shkollës shqipe të  mësimit plotësues në DiasporëDonacionet & Anëtarsimi

KONFERENCA KUSHTUAR MËSIMIT PLOTËSUES TË GJUHËS SHQIPE NË ZVICËR


Të dielën më 11 dhjetor, nga ora 14. 00 deri 17. 00, në Cyrih zhvilloi punimet Konferenca për mësimin plotësues në Zvicër.E organizuar nga Kuvendi Shqiptar në Zvicër së bashku me Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë ”Naim Frashër”në  Zvicër.


Tema bosht e Konferencës ishte: Përfshirja e fëmijëve shqiptarë në mësimin plotësues të gjuhës shqipe, gjendja e tanishme jo kënaqshme vetëm një numër i vogël i nxënësve shqiptarë ndjekin mësimin shqip dhe perspektivat në lidhje me nevojën e angazhimit për senzibilizimin, ndërgjegjësimin e prindërve për ta përkrahur mësimin plotësues të gjuhësh shqipe.

Qellimi i konferencës ishte të jepet një kontribut për të përmirësuar gjendjen e mësimit plotësues të gjuhës shqipe, të shtohet kontributi për mes bashkpunimit me Institucionet shtetërore shqiptare, atyre zvicerane mes LAPSH-it, Kuvendit Shqiptar në Zvicër etj.


Synimet dhe dobia e Konferencës janë kualifikimi dhe shkëmbim përvojash midis ekspertësh të ndryshëm nga hapësirat e mërgatës shqiptare në Zvicër; kërkimi i faktorëve rritje e ndërgjegjësimit për problemet e tematizuara, krijim i një rrjeti dhe të një baze për veprimtari të mëtejshme në dobi të rritjes së numrit të nxënësve në mësimin plotësues të gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare në Zvicër. Konferenca u mbajt në shqip dhe gjermanisht, ishte e hapur.


Përgjegjës për organizimin e konferencës ishin: Avni Binaku, – nënkryetar i KSHZ, veprimtar i dalluar, dhe Nexhat Maloku, mësues me përvojë, ka dhënë kontribut në organizimin e mësimit plotësues, aktualisht kryetar i LAPSH-it.

Konferenca u drejtua nga Avni Binaku dhe pati këtë rrjedh pune: Fjalë hyrëse nga LAPSH dhe KSHZ.


Avni Binaku nënkryetar i KSHZ, paraqiti temën  ”Ideja dhe arsyeja e organizimit të Konferencës...”  Me bindjen se kjo Konferencë, si me tematikën e saj, ashtu edhe me prurjet konkrete nga kumtesat, referimet dhe diskutmet, paraqesin inters bashkëpunimi ndër ne dhe sidomos paraqesin ndihmesa në qarqet arsimore të mësimit plotësues të gjuhës shqipe.


Markus Truniger, drejtor për pedagogji ndërkulturore i Drejtorisë së Arsimit për Kantonin e Cyrihut me kumtesën: ”Mësimi plotësues në gjuhët e komuniteteve në Kantonin e Cyrihut, roli dhe rëndësia e këtij mësimi.” “Zvicra është vendi i shumë gjuhëve dhe paraqet një potencial për shoqërinë zvicerane. Megjithatë, për institucionet arsimore gjuha e migracionin mbetet si prioritet i katërt”, tha Turniger. Kantoni i Cyrihut mundëson që mësimi i shqipes të zhvillohet në objektet shkollore zvicerane, përgjegjësinë për organizimin e kurseve në gjuhën shqipe e ka LAPSH-i.


Nexhat Maloku: Kumtesën ”Shkolla shqipe e mësimit plotësues në Zvicër, sukseset, sfidat dhe synimet e saj”. Prej saj po shkëpusim disa shqyrtimeve dhe konkluzioneve kryesore:” Fati i shkollës shqipe është i mishëruar me historinë e Kosovës. Ajo lindi dhe u krijua nën emrin e shqiptarëve në mërgim. Shkolla e parë shqipe u hap në vitin 1990 në Glarus. Atëherë kur në Kosovë sundonte regjimi serb, në Zvicër rritej numri i mërgimtarëve shqiptarë, pas të mëdhenjëve u detyruan të marrin rrugën e mërgimit edhe më të vegjlit – fëmijët. Dhe qëllimi i mësimit plotësues ishte përgatitja  e fëmijëve për kthim në atdhe...  Numri i nxënësve në SHSHMP ka ngritje dhe rënie. Psh. Në vitin shkollor 1995/96 mësimin e vijuan 6000 nxënës, puna përmes LAPSH-it ka vazhduar pandërprer, kohëve të fundit numri fëmijëve është zgoluar aktualisht shkolla shqipe ka 1812 nxënës. Faktorë të kësaj gjendje jo të kënaqshme janë të ndryshëm por dy janë kryesore a) Mos institucionalizimi nga Qeveria e Republikës së Kosovës, dhe b) Mosinteresimi i prindërve për dërgimin e fëmijëve në shkollat me mësim plotësues edhe në rastet kur ekzistojnë kushtet e mundësitë, me arsyetime nga më të ndryshmet dhe më banalet. Por, është detyrë e çdo prindi që të kuptoi rëndësinë e mësimit të gjuhës amtare- shqipe në shkollë se shkolla për ta është hapur dhe i mirëpret të gjithë fëmijët padallim.”


Melani Alilaj pjesëmarrëse nga brezi i ri studente në Shkollën e Lartë Pedagogjike foli për temën ”Përvoja ime si nxënëse e shkollës shqipe të mësimit plotësues.” potencoi rolin dhe vlerën e gjuhës amtare në mësimin e gjuhës shqipe.

Konferenca u drejtohej.


Përfaqësueseve të Institucioneve shtetërore të RP Kosovës dhe Ambasadorëve: RP Shqipërisë, RP Kosovë, RP Maqedonisë në Zvicër, ekspertëve zviceran nga fusha arsimore, mësimdhënësve të LAPSH-it, prindërve, anëtarëve të brezit të ri të mërgimit shqiptar në Zvicër.  


Konferencën e përshëndeten: Ambasadorja e RP së Kosovës në Bernë znj Nezane Breca, shfaqi gatishmërinë për të ndihmuar mësimin plotësues të gjuhës shqipe.  Ambasadori i RP Shqipërisë z. Ilir Gjoni, pohoi se ka një marrëveshje mes TVSH Tiranës dhe Prishtinës për të siguruar një kanal të veçantë për mësimin plotësues. Ministri i Diasporës z. Valon Murati. Ishte i pranishëm z. Nuhi Gashi MASHT Kosovë - përgjegjës për MP në diasporë.


Në fjalën e tij z. Valon Murati - Ne jem duke u munduar për ta institucionalizuar dhe vu në binar mësimin plotësues në tërë diasporën, vitin e kaluar kemi lidhur një marrëveshje të rëndësishme me Shqipërinë për mësimin shqip në diasporë, tekstet mësimore do të vazhdojmë të ua dërgojmë edhe në të ardhmen, tha ndër të tjera ai.


Një pikë e veçantë: Diskutim i perspektivave të përkrahjes së mësimit plotësues të gjuhës shqipe, kontributi nga LAPSH- KSHZ dhe institucione tjera. Të shtrohet nevoja e një marrëveshje midis dy shoqatave LAPSH-it dhe KSHZ për bashkëpunim në fushën e zhvillimit të arsimit shqip në diasporën shqiptare në Zvicër.


Të jepet një kontribut për të përmirësuar organizimin sa më të mirë për MP .


Ky bashkëpunim shënon një hap të rëndësishëm në lëvizjen arsimore të gjuhës shqipe në diasporën shqiptare në Zvicër, që pasqyron përpjekjet arsimore e kulturore kundër asimilimit deri në institucionalizimin e SHSHMP.

________________________

LAPSH Cyrih | 12.12.2016 |

Nënshkruhet marrëveshja në mes të LAPSH & ABCBern, 17.03.2024


Pas një pune disamujore dhe sidomos një pune intensive të javëve të fundit, më në fund kemi finalen e kërkuar nga të gjithë: bërjen në një të dy subjekteve që ofrojnë mësim plotësues në Gjuhën dhe Kulturën e Atdheut (GJKA).

Kësaj marrëveshjeje i parapriu së fundmi edhe një takim i djeshëm i Kryesisë së LAPSH «Naim Frashëri» për Kantonin e Cyrihut- një ndër LAPSH-et më të mëdha dhe më të organizuara në tërë Zvicrën dhe shembull model se si punohet organizativisht dhe strukturalisht, në Würenlos, me Ministren e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, zonjën Arbërie Nagavci.


Në këtë takim u diskutuan, detajet e marrëveshjes, pritjet e palëve si dhe pritjet e vet Ministres dhe institucionit që ajo drejton. Si LAPSH «Naim Frashëri» i Kantonit të Cyrihut ne e falënderojmë Ministren Nagavci dhe stafin e saj për kohën e çmuar dhe mundësinë e dhënë për të shprehur edhe mendimet tona por edhe kontributin tonë si LAPSH-i më i madh kantonal, në lidhje me synimet e arritjes së kësaj marrëveshjeje.


Pritjet tona janë që të evitohen të gjitha keqkuptimet në opinionin publik në lidhje me atë se kush dhe si ofron mbajtjen e mësimit plotësues në Gjuhën dhe Kulturën e Atdheut (GJKA), si nga Ambasadat rrespektive të vendeve tona, e po ashtu edhe nga Institucionet rrespektive të vendeve tona. Ne dhe Ministrja u zotuam të punojmë të koordinuar në dhënien e shërbimit të mësimit plotësues në gjuhën shqipe.


Pas takimit mbi një orësh me Ministren Nagavci, një delegacion i LAPSH “NaimFrashëri” për Kantonin e Cyrihut u takuan veçmas me Kryetarin e LAPSH-it «Naim Frashëri» për Konfederatën Helvetike z. Liburn Mehmetaj dhe Koordinatorin e ABC Shkolla Shqipe në Zvicër, z. Vaxhid Sejdiu. Ky takim që u kërkua nga drejtuesit e dy subjekteve në nivel të Konfederatës dhe kishte për qëllim harmonizimin e qëndrimeve pas arritjes së marrëveshjes. Si në takimin me Ministren po ashtu edhe në këtë takim trepalësh u diskutuan detajet e marrëveshjes që pritet të nënshkruhet nga palët, pritjet e palëve dhe zotimet e tyre për një mbarëvajtje sa më të mirë të LAPSH-së së unifikuar në një Subjekt i cili e organizon mësimin plotësues në Gjuhën dhe Kulturën e Atdheut (GJKA) dhe që pas marrëveshjes do të mbaj emrin e subjektit i cili e organizon mësimin plotësues në gjuhën shqipe që nga vitet e 90-ta-pra Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë «Naim Frashëri» Zvicër. Si LAPSH i Cyrihut i falënderojmë përfaqësuesit e dy subjekteve për përpjekjet e tyre në drejtimin të për bashkimit të mësimit plotësues.


Bern, 17.03.2024, ora 12.00


Pas harmonizimit të çështjeve, sot në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Bern, nën moderimin e Ambasadorit të jashtëzakonshëm e fuqiplotë të Republikës së Kosovës në Zvicër, z. Sami Ukelli u organizua Akti i nënshkrimit të marrëveshjes së për bashkimit të dy Subjekteve të cilat ofrojnë mësimin në Gjuhën dhe Kulturën e Atdheut (GJKA). E pranishme në Aktin e nënshkrimit ishte edhe vet Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Republikës së Kosovës, zonja Arbërie Nagavci, sikurse edhe Ambasadori i jashtëzakonshëm e fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë, z. Mustafa Nano si dhe Ambasadori i jashtëzakonshëm e fuqiplotë i Republikës së Maqedonisë së Veriut z. Rexhep Demiri.

Akti i Marrëveshjes u nënshkrua fillimisht nga përfaqësuesit e nivelit Konfederal, për LAPSH-in «Naim Frashëri» në Zvicër z. Liburn Mehmetaj, kryetar, kurse për ABC Shkolla Shqipe në Zvicër, z. Vaxhid Sejdiu, Koordinator.


Pastaj në mënyrë simbolike marrëveshjen e nënshkruan që të tre Ambasadorët e vendeve rrespektive, pra z. Sami Ukelli, z. Mustafa Nano si dhe z. Rexhep Demiri, në praninë e Ministres së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, zonjës Arbërie Nagavci.

Të pranishëm ishin po ashtu edhe përfaqësuesit e LAPSH-eve kantonale të kryesuara nga kryetarët dhe kryesitë kantonale sikurse edhe përfaqësuesit kantonal të ABC Shkolla Shqipe, të cilët po ashtu vunë firmat e tyre në Aktin e marrëveshjes në praninë e shumë të pranishmëve dhe mediave.


Tani e tutje subjekti quhet:


LAPSH-LIDHJA E ARSIMTARËVE DHE PRINDËRVE SHQIPTARË «NAIM FRASHËRI», ZVICËR

Çështjet teknike do mbarështrohen ditëve në vijim për të harmonizuar mbarëvajtjen e punëve në LAPSH-et kantonale.

Ne si LAPSH i Cyrihut jemi të përkushtuar të jemi konstruktiv dhe të reflektojmë stabilitet në këtë detyrë sa kombëtare aq edhe jetike për fëmijët tanë në mërgatë.


Urojmë të shkoj mbarë e mirë!


Fotografitë Lulzim Hasi


LAPSH «Naim Frashëri», Cyrih

Gëzim Kasumaj, Nënkrytar

Zyrtar për marrëdhënie me publikun dhe mediat


Döttingen, Zvicër, 18 dhe 19 maj 2024


SEMIARI I MBAJTUR PËR MËSIMDHEËNËSIT E MËSIMIT PLOTËSUES NË ZVICËR


Institucionalizimi i mësimit në gjuhën dhe kulturën amtare në Diasporë – Zvicër

Në datat e sipërshënuara, LAPSH-i «Naim Frashëri» nga Kantoni i Cyrihut mori pjesë në punëtorinë dyditore të organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës si dhe Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Republikës së Kosovës, i cili u zhvillua nën përkujdesjen e Konsullatës së Republikës së Kosovës në Cyrih.


Me pjesëmarrjen e tyre në këtë punëtori, të pranishmëve iu drejtuan Ministrja e e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, z. Arbërie Nagavci, Zëvendësministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, z. Liza Gashi, drejtori i Departamentit të Diasporës në MPJD, z. Hamdi Reçica, i cili moderoi si më së miri këtë punëtori përgjatë dy ditëve. Pastaj nderuan me fjalën e tyre Ambasadori i sapoemëruar i Republikës së Kosovës në Bern z. Mentor Latifi, përfaqësuesja e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Bern, z Monika Zguro si dhe Udhëheqësi i Misionit konsullor të Republikës së Kosovës në Cyrih, z. Vigan Berisha.


Sikurse nga Ministrja Nagavci e po ashtu edhe Zëvendësministrja Gashi, u vlerësua lartë puna mbi 30 vjeçare e LAPSH-it në Zvicër me theks të veçant mësimdhënia për fëmijët shqiptarë, të cilët vijojnë mësimin në Gjuhën dhe Kulturën e Atdheut (GJKA)nga të gjitha trojet shqiptare. Sigurisht në fjalën e hapjes u fol për sfidat që e kanë përcjell këtë mësim me vite, por edhe për sukseset e këtij rrugëtimi mbi 30 vjeçar. Me theks të posaçëm u trajtua nevoja e institucionalizimit të këtij mësimi dhe se ky ishte edhe qëllimi i kësaj punëtorie të organizuar nga ana e shtetit të Kosovës për të bashkëbiseduar në terren me mësuesit/et e këtij mësimi në kuadër të LAPSH-eve kantonale përfshirë edhe LAPSH-in qendror në nivel të Konfederatës Helvetike, për të shikuar mundësinë se cilat janë rrugët që duhet ndjekur deri në arritjen e qëllimit final të institucionalizimit të mësimit në njërën anë, sikurse edhe për të bërë promovimin e këtij mësimi nëpërmjet sensibilizimit sa më të madh të prindërve, arsimdashëseve, Shoqatave tjera kulturore shqiptare, profesionistëve shqiptarë por edhe zviceran, sipërmarrësve shqiptarë dhe njerëzve të tjerë me ndikim në anën tjetër. U fol këtu gjithashtu se edhe mediat publike të shteteve të origjinës mund të luajnë një rol të madh në sensibilizimin e kësaj çështjeje.


Ne si LAPSH «Naim Frashëri» i Kantonit të Cyrihut, e shohim këtë nismë të shtetit të Kosovës jashtëzakonisht më shumë se të qëlluar që nëpërmjet një punëtorie të tillë në shtetin zviceran me mësimdhënësit/set e mësimit plotësues në gjuhën shqipe të mund të evidentohen jo vetëm sfidat por edhe mundësitë dhe zgjidhjet për këtë çështje me shumë rëndësi për fëmijët tanë në mërgatë. Forma përmbajtja, puna në grupe, trajtimi i temave të ndryshme dhe përfundimisht nxjerrja e rekomandimeve mbi hapat e ardhshëm ishin të mirë menduara nga ana e organizatorit të kësaj punëtorie, por edhe angazhimi i veprimtarëve të arsimit shqip në Zvicër në këtë punëtori ishte i përkushtuar dhe me synim- përmirësimin e gjendjes. Është e para nismë me karakter të tillë në këto mbi 30 vite dhe shpresojmë të mos mbetet e vetme deri në realizimin e qëllimit të idesë së institucionalizimit të mësim shqip nën përkujdesjen e shtetit të Kosovës ose shteteve tona të origjinës.


Si LAPSH i Kantonit të Cyrihut falënderojmë publikisht institucionet tona për marrjen kësaj iniciative sa të nevojshme aq edhe të rëndësishme për koordinimin dhe institucionalizimin e këtij mësimi në gjuhën shqipe në Diasporë, përkatësisht në Zvicër.


Fotografitë e realizuar nga Lulzim Hasi


LAPSH» Naim Frashëri» Kantoni i Cyrihut

Gëzim Kasumaj, Nënkryetar

Zyrtar për marrëdhëniet me publikun dhe mediat