Bildungsdirektion Kanton Zürich-Volksschulamt Plani mësimor kornizë Informatë për prindër Fletëparaqitje për regjistrim MINISTRIA E ARSIMIT SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË SË KOSOVËS Kurrikula e shkollës shqipe të mësimit plotësues në DiasporëDonacionet & Anëtarsimi

Elfete Hasi Mësuese E-Mail: elfethasi@hotmail.com Lulzim Hasi  Administratë e financa 			 E-Mail: lulzim.hasi@hispeed.ch Nexhat Maloku Mësues E-Mail: nmaloku@smile.ch Aferdita Veliu Mësuese E-Mail: afro.vesa@gmx.net Naser Ulaj Mësues E-Mail: n.ulaj@lapsh-zh.ch Gëzim Kasumaj Nënkryetar E-Mail: g.kasumaj@lapsh-zh.ch

Kolektivi i LAPSH-it për Kantonin Cyrih

Dafina Haziraj Mësuese  E-Mail: limi_zh@hotmail.com Remzije Shabani Mësuese  E-Mail: rema.kr.shabani@gmail.com Drilona Maloku Mësuese  E-Mail: malokudrilona@gmail.com Sabahate Krasniqi Mësuese  E-Mail: sabahatkrasniqi@gmail.com Elfete Hasi Anëtare e kryesisë	 E-Mail: elfethasi@hotmail.com Nexhat Maloku Koordinator E-Mail: nmaloku@smile.ch Aferdita Veliu Sekretare E-Mail: afro.vesa@gmx.net Naser Ulaj Kryetar E-Mail: n.ulaj@lapsh-zh.ch Tel.: (+41) 076 566 63 48 Fation Bajrami Anëtar i kryesisë E-Mail: fationbajrami@hotmail.com

Kryesia e LAPSH  Cyrih

Administrata & Financat e LAPSH  Cyrih

Mësimdhënsit e LAPSH  Cyrih

Zulhidze Bajrami Mësuese  E-Mail: zulhidze1@hotmail.com Remzije Shabani Anëtare e kryesisë	 E-Mail: rema.kr.shabani@gmail.com Sahadete Rashiti Anëtare e kryesisë	 E-Mail: Sahadeterashiti@hotmail.com Naim Shashivari Anëtar i kryesisë  E-Mail: naimi_1978@hotmail.com