E-Mail: info@lapsh-zh.ch Bildungsdirektion Kanton Zürich-Volksschulamt Plani mësimor kornizë Informatë për prindër Fletëparaqitje për regjistrim në shkollën shqipe MINISTRIA E ARSIMIT SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË SË KOSOVËS Kurrikula e shkollës shqipe të  mësimit plotësues në DiasporëDonatorët

LAPSH - Cyrih

  

MËSIMI Online


UDHËZIME PËR PRINDËRIT E NXËNËSVE TË CILËT VIJOJNË MËSIMIN PLOTËSUES


Ju lutem ta lexoni me kujdes


Të nderuar prindër


Në gjendjen në të cilën ndodhemi, si pasojë e Koronavirusit, ku fëmijët tuaj janë të detyruar të rrinë në shtëpi, ne do të përdorim forma të tjera mësimore, në mënyrë që fëmijët tuaj të kenë mundësinë që të mësojnë gjëra të reja edhe nga gjuha shqipe.


Ne ju lutemi që gjatë kësaj kohe sa do të zgjatë qëndrimi i fëmijëve tuaj në shtëpi që të gjeni pak kohë nga koha juaj e çmuar, që të punoni bashkë me fëmijët tuaj njësitë tematike të cilat ne do t’ua dërgojmë nëpërmjet faqes sonë  MËSIMI Online.


Kështu, ju brenda një jave, e keni mundësinë të gjeni një kohë të përshtatshme për ju dhe fëmijën tuaj që të punoni sipas udhëzimeve që do të merrni nga ne.

Për secilën javë në vijim, fëmija juaj/fëmijët tuaj do të marrin nga ne një njësi tematike, të cilën do ta lexojnë e përpunojnë. Nëse fëmija juaj, për një arsye ose tjetër, nuk e ka tekstin në shtëpi, ne do t’i publikojmë tekstet përkatëse.

Është me shumë rëndësi që fëmija juaj/fëmijët tuaj të lexojnë njësinë tematike para juve, ngase kjo ndihmon që ai/ata të aftësohen për të lexuar sa më rrjedhshëm.


Në secilin tekst që do t’ua dërgojmë, përpos njësisë tematike, gjenden edhe fletë plotësuese në të cilat janë të caktuara detyra të ndryshme, të cilat fëmijët duhet t’i përpunojnë. Disa prej këtyre detyrave janë me kërkesa më të larta dhe fëmijët do ta kenë më të vështirë që t’i përpunojnë. Nëse një detyrë është e vështirë për fëmijën tuaj/fëmijët tuaj, atëherë ajo detyrë mund të nënvizohet dhe do ta punojmë më vonë kur fëmijët do të vijnë në shkollë.

Gjithashtu, ne mësuesit, do të përgatitim disa materiale shtesë në të cilat fëmijët mund të punojnë. Ju keni mundësinë të na kontaktoni qoftë nëpërmjet të Email-it apo telefonit dhe të na shtroni pyetjet që kanë të bëjnë me njësitë tematike. Ne do t’ju përgjigjemi me dëshirë pyetjeve tuaja e të fëmijës suaj/fëmijëve tuaj.


Ne jemi të vetëdijshëm se kjo formë e mësimit është diçka e re dhe do të kërkohet një angazhim ndryshe, andaj edhe përkrahja juaj në këtë kohë është tejet e rëndësishme. Me këtë përkrahje ju do të ndihmoni fëmijën/fëmijët tuaj dhe gjithashtu do të na përkrahni neve.


Ju faleminderit shumë për bashkëpunimin tuaj


Mësueset e mësuesit e fëmijëve tuaj

3 Liber i gjuhes NIVELI I.pdf 2 Letersi shqiptare NIVELI I.pdf 1 Kultura shqiptare NIVELI I.pdf

  LIBËR I GJUHËS  

23 - 29 Mars 2020


Detyrat:


NIVELI 1, Klasa  1 - 3

1 Letersi  shqiptare NIVELI II.pdf 2 Puna dhe koha e lire NIVELI II.pdf 4 Gjuha shqipe NIVELI II.pdf 1. Gjuha shqipe NIVELI 3.pdf 2. Letersia shqiptare NIVELI 3.pdf 3. Nje bote per te gjithe NIVELI 3.pdf

NIVELI 3, Klasa  7 - 9

  LETËRSI SHQIPE  

Niveli 1- 1.Libri-Une dhe te tjeret.pdf Niveli 1- 2.Une dhe te tjeret-Pytjet.pdf Niveli 1- 3.Identiteti im per njësine tematike.pdf

Libri unë dhe të tjerët     

6 Prill  - 12 Prill 2020


Detyrat:


NIVELI 1, Klasa  1 - 3

Niveli 2- 1.Libri-Jemi shqiptare.pdf Niveli 2- 3. Flete ditaktike per temen Jemi shqiptare.pdf Niveli 2- 2.Pytjet - Jemi shqiptare.pdf

NIVELI 2, Klasa  4 - 6

Niveli 3- 1.Libri-Une dhe te tjeret.pdf Niveli 3- 2.Ky jam une-Kjo jam une.pdf

NIVELI 3, Klasa  7 - 9

  Libri - Unë dhe të tjerët           

 Libri - Jemi shqiptare      

Une dhe te tjeret - faqe 16 dhe ne familjen e albanes.pdf 1 Flete pune ne familjen e Zanes dhe e Ilirit.pdf 1 Gjej fjalet per temen Familja ime.pdf

  Në familjen e Albanës   

30 Mars - 5 Prill 2020


Detyrat:


NIVELI 1, Klasa  1 - 3

2 Familja e Petritit.pdf 2 Për nëntemën Familja e Petritit.pdf 2 Fletë pune  Familja e Petritit.pdf

NIVELI 2, Klasa  4 - 6

3 Jeta në familje.pdf 3 Fletë pune për njësinë tematike për nivelin e tretë nga libri Unë dhe të tjerët faqe 8.pdf

NIVELI 3, Klasa  7 - 9

Jeta në familje         

  Familja e Peritit   

  GUHA SHQIPE  

Niveli 3- 3.Fletë pune Zemra ime.pdf

NJOFTIMNjoftohen të gjithë nxënësit shqiptarë, të cilët e vijojnë Shkollën shqipe të mësimit plotësues në Kantonin e Cyrihut, se më 8 qershor 2020 do të rifillojë mësimi në gjuhën shqipe, sipas orarit të paraparë.


Të gjithë nxënësve u dëshirojmë mirëseardhje dhe suksese të reja!


Këshilli i Arsimtarëve të LAPSH-së "Naim Frashëri" për Kantonin e Cyrihut

1 Atdheu im - Une dhe te tjeret NIVELI I.pdf 1 Fleta didaktike nga libri Une dhe te tjeret faqe 13.pdf 2 Flete pune Atdheu niveli i pare.pdf

Atdheu im

4  - 10 Maj 2020


Detyrat:


NIVELI 1, Klasa  1 - 3

3 1 Atdheu im - Nje bote per te gjithe NIVELI II.pdf 3 2 Flete pune per temen Atdheu im niveli i dyte.pdf

NIVELI 2, Klasa  4 - 6

6 Mbremje verore ne Prishtine - Une dhe te tjeret NIVELI 3.pdf 4 Flete pune Klaster tema Atdheu niveli i trete.pdf

NIVELI 3, Klasa  7 - 9

 Libri-Mbrëmje verore në Prishtinë         

 Libri - Atdheu i im   

5 Flete pune Atdheu im niveli i trete.pdf

NIVELI 2, Klasa  4 - 6

1. 1 Une dhe te tjeret NIVELI I.pdf 1. 2 Tema_Banimi niveli i pare.pdf 1. 3 Fletë pune - Niveli i pare.pdf

Mësimi - Banesa ime

11 - 17 Maj 2020


Detyrat:


NIVELI 1, Klasa  1 - 3

2. 1 Une dhe te tjeret NIVELI II.pdf 2. 2 Fletë pune niveli i dytë.pdf

NIVELI 2, Klasa  4 - 6

3. 1 Puna dhe koha e lire NIVELI 3.pdf 3. 2 Shtëpia ime niveli i trete.pdf

NIVELI 3, Klasa  7 - 9

Libri- Puna dhe koha e lirë

Mësimi - Banimi   

Flete didaktike - Banimi - Niveli dyte.pdf 1. 1 Liber i gjuhes NIVELI I.pdf 1. 2 Flete pune - Gjinia dhe numri i emrit- Niveli pare.pdf 1. 3 Ushtrime gramatikore-Emri- niveli i pare.pdf

 Libër i gjuhës                       

18 - 24 Maj 2020


Detyrat:


NIVELI 1, Klasa  1 - 3

2. 1Gjuha shqipe Niveli i dyte.pdf 2. 2 Flete tematike emri, niveli i dyte.pdf

NIVELI 2, Klasa  4 - 6

3. 1 Gjuha shqipe NIVELI 3.pdf 3. 2 Emri- Niveli i trete.pdf

NIVELI 3, Klasa  7 - 9

Libri- Gjuha Shqipe  

2. 3 Ushtrime gramatikore Emri niveli i dyte.pdf

Fletë pune - Emri  

Ushtrime gramatikore - Emri

Libri - Gjuha Shqipe                

Fletë tematike - Emri  

Ushtrime gramatikore - Emri

 Fletë pune- Emri              

 Fletë pune - Banesa

 Fleta didaktike - Banesa Ime     

Fletë didaktike - Banimi

Fletë pune

Fletë pune- Shtëpia e ime              

Fletë pune Atdheu i im

 Fleta didaktike

Fletë pune - Atdheu i im           

Fletë pune-Atdheu i im                 

Fletë pune - Atdheu

         

Identiteti im

Unë dhe të tjerët - Pytjet

Fletë didaktike-Jemi shqiptarë

Jemi shqiptare - Pytjet     

 Fletë pune - Zemra e ime

         

 Ky/Kjo jam unë                                

 Gjejë fjalët familja ime

Në familjen e Zanës & Ilirit

Nëntema familja e Petritit

Fletë pune familja e Petritit

 Fletë pune për njësinë tematike            

 KULTURA SHQIPTARE


 LETËRSI SHQIPTARE

  PUNA DHE KOHA E LIRË

    GJUHA SHQIPE     

 NJË BOTË PËR TË GJITHË

LETËRSI SHQIPTARE   

1.1 Liber i gjuhes NIVELI I.pdf 1.2 Mbiemrat-Niveli i pare.pdf 1.3 Mbiemrat, niveli i pare.pdf

 Libër i gjuhës                       

25 - 31 Maj 2020


Detyrat:


NIVELI 1, Klasa  1 - 3

2.1  Gjuha shqipe NIVELI II.pdf 2.2 Mbiemri - Niveli i dytë.pdf

NIVELI 2, Klasa  4 - 6

3.1 Gjuha shqipe NIVELI III.pdf 3.2 Mbiemri - Niveli i trete.pdf

NIVELI 3, Klasa  7 - 9

Libri- Gjuha Shqipe  

2.3 Fletë pune Mbiemri - niveli i dytë.pdf

Fletë pune - Mbiemri  

Ushtrime gramatikore - Mbiemri

Libri - Gjuha Shqipe                

Fletë tematike - Mbiemri  

Ushtrime gramatikore - Mbiemri

 Fletë pune - Mbiemri              

3.3 Mbiemri shkalla pohore-krahasore-siperore - Niveli i trete.pdf

 Fletë pune - Mbiemri              

3.4 Mbiemrat - Adjektive - Niveli i tretë.pdf

 Fletë pune - Përktheji në gjuhën shqipe             

1.1 Liber i gjuhes NIVELI I.pdf 1.2 Folja - Niveli i pare.pdf 1.3 FOLJET, niveli i pare.pdf

 Libër i gjuhës                       

1 - 7 Qershor 2020


Detyrat:


NIVELI 1, Klasa  1 - 3

2.1 Gjuha shqipe NIVELI II.pdf 2.2 FOLJA Niveli i dyte.pdf

NIVELI 2, Klasa  4 - 6

3.1 Gjuha shqipe NIVELI 3.pdf 3.2 FOLJA niveli i trete.pdf

NIVELI 3, Klasa  7 - 9

Libri- Gjuha Shqipe  

2.3 FOLJA -Fletë pune -niveli i dyte.pdf

Fletë pune - Folja  

Ushtrime - Folja

Libri - Gjuha Shqipe                

Fletë tematike - Folja

Fletë pune - Folja

 Fletë pune - Folja